۶ هزار متر مربع از محوطه مدارس منطقه کدکن نیازمند آسفالت است

تربت حیدریه ـ رئیس اداره آموزش و پرورش شهر کدکن حیدریه از آغاز آسفالت هزار مترمربع از محوطه مدارس شهر کدکن خبر داد وگفت: ۶ هزار متر مربع از محوطه مدارس منطقه نیازمند محوطه سازی و آسفالت است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.