یادواره «شهدای لشکر فرشتگان» با حضور خانواده شهدا برگزار شد

یادواره شهدای لشکر فرشتگان صبح امروز در حوزه هنری استان تهران برای دانش آموزان انجمن اسلامی مناطق گوناگون برگزار شد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.