کمیسیون‌های پنجگانه مجمع تشخیص مصلحت اعضای خود را شناخت

تهران- ایرنا- ترکیب اعضای کمیسیون‌های پنجگانه اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دوره نهم مشخص و اعلام شد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.