چه کسی می‌تواند نفت ایران را بفروشد؟

یک کارشناس انرژی بر این باور است که خبر افزایش 440 درصدی درآمدهای نفتی با عدم شفافیت ارائه شده‌است که صرفا جنبه تبلیغاتی داشته باشد و جای پرسش نداشته‌باشد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.