چه کسانی بروس لی را در مبارزه واقعی شکست دهند؟

علیرغم مهارت و توانایی بروس لی در کونگ فو، شایعات زیادی از دهه ۱۹۶۰ وجود دارد مبنی بر اینکه این چهره افسانه ای دنیای هنرهای رزمی در دو مبارزه

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.