چرا برخی افراد در روز تولد خود غمگینند؟

برخی از افراد در روز تولدشان ناراحت و غمگین هستند و حس خوبی ندارند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.