پیشنهاد بازنگری سیاست‌های کلی اقتصادی برمبنای «پیشرفت توام با عدالت»

تهران- ایرنا- کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد بازنگری سیاستهای کلی در حوزه اقتصادی برمبنای «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» را همسو با اسناد بالادستی نظام از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله ارزیابی کرد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.