پرونده مخابرات به دادگاه می‌رود

ایتنا - محکومیت مخابرات در شورای رقابت به دلیل افزایش آبونمان های تلفن ثابت، با حاشیه قطع تلفن های شورا به دلیل بدهی همراه شد. پیگیری خراسان حاکی است شورای رقابت پرونده محکومیت مخابرات را به قوه قضاییه ارسال کرده است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.