واگذار کردن اداره شهر بر دوش مردم امید آفرینی می‌کند

رئیس شورای شهر تهران گفت: واگذار کردن اداره شهر بر دوش مردم امید آفرینی می‌کند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.