همکاری وزارت صمت و دفاع باعث جهش و موفقیت صنعت خودرو شده است

وزیر صمت با اشاره به همکاری میان شرکت خودروسازی ایران خودرو و شرکت‌های وابسته مجموعه وزارت دفاع، گفت: با این همکاری شاهد یک جهش و موفقیت در صنعت خودرو هستیم.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.