نهنگ عظیمی به نام نفت

ساختار یکدست رمان «توتال» مرکز مشخصی به اسم نفت دارد. امّا اجازه بدهید ابتدا دست بگذاریم روی ساختار داستان، به جایی که تردیدها، شک‌ها و انعکاس واقعیت در موقعیت خاصی مثل اکتشاف نفت در ذهن نویسنده آن دور باطلِ همیشه گفته‌شده، آن زندگی کارگری و آن سفره‌ی کوچک که در زیر سایه‌ی نفت برکتش از دست رفته، نیست.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.