نقش مثبت «شهر لوازم خانگی» در توزیع

در شرایطی که بازار جهانی تحت تأثیر «تحول دیجیتال» به سمت مدرنیزاسیون زنجیره توزیع رفته است، استفاده از تجربیات موفق در تغییر این ساختار، هایپرمارکت‌های تخصصی را وارد سیستم توزیع کرده است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.