مکتب امام حسین(ع) مکتب آخرت محوری است + فیلم

یک کارشناس مذهبی گفت: با خدا معامله کنید و مزد خود را در آخرت بگیرید.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.