مقایسه سیاهچاله‌ها +‌ فیلم

فیلمی از مقایسه‌ی بزرگترین سیاهچاله‌های کشف شده در عالم را مشاهده می‌کنید.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.