معارفه قاتل در نیوکمپ/لوا تکنیکش را به رخ کشید +فیلم

ماشین گلزنی بارسلونا در نیوکمپ با حضور تماشاگران معارفه شد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.