مصوبات مجمع تشخیص برای امنیت غذای و حکمرانی منابع آب

تهران - ایرنا - جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در خصوص بندهای مربوط به امنیت غذایی؛ اطمینان از بسندگی و ایمنی منابع غذایی و مواجهه موثر با پدیده تغییر اقلیم، خشکسالی و کمبود آب برگزار شد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.