متا محدودیت اظهار نظر را برای کارمندان خود افزایش می‌دهد

مدیران شبکه اجتماعی متا در راستای اعمال محدودیت بیشتر برای کارمندان این شرکت قصد دارند سانسور گسترده‌تری را در این برنامه اجرا کنند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.