قوانین باید با نگاه اجرایی تدوین شود

انسیه خزعلی گفت: بعضی از قوانین ممکن است به دلیل ترک فعل مدیران اجرا نشده باشد؛ اما گاهی بعضی از قوانین با نگاهی اجرایی تدوین نشده و در نگارش، زیرساخت‌های لازم برای اجرا پیش‌بینی نشده است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.