قانون اساسی در خصوص نوع «نظام انتخاباتی» حکمی ندارد

تهران-ایرنا-سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی در خصوص نوع نظام انتخاباتی حکمی ندارد و اینکه چه نوع نظام انتخاباتی در کشور حاکم باشد را در اختیار مجلس و قانون عادی قرار داده است

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.