عوارض خطرناک افزودنی‌ ها و نگهدارنده‌ ها

عضو آکادمی متخصصان تغذیه و رژیم درمانی آمریکا درباره مصرف زیاد مواد افزودنی در مواد غذایی و مصرف زیاد انواع نگهدارنده‌ها، شیرین‌کننده‌ها و چربی‌ها در غذاهای کنسروی، آماده و نیمه‌آماده و حاضری هشدار داد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.