عضو مجلس خبرگان: قصد آمریکا تبدیل ایران به سوریه‌ است

اهواز - ایرنا - یکی از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: آمریکا با ایجاد اغتشاشات می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه‌ای دیگر کند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک Read More به سایت مرجع مراجعه فرمایید.