عبور از بدترین رکود نیم قرن اخیر ممکن است؟

اقتصاد۱۰۰ نوشت:سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال آینده می‌تواند از رکود بگریزد، اما بدترین بحران انرژی در جهان از دهه ۱۹۷۰ تاکنون به کاهش رشد اقتصاد جهانی منجر خواهد شد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.