عاشورا در کلام امام ششم (ع)

عاشورا روزى است که حسین میان یارانش کشته بر زمین افتاد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.