طحان نظیف: شورای نگهبان درباره ادغام وزارتخانه ها ورود نمی کند

تهران-ایرنا-سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در مورد موضوع ادغام وزارتخانه ها ورود محتوایی و کارشناسی نمی کند، بلکه مجلس و دولت باید کار کارشناسی آن را انجام دهند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.