ضرورت تحول و دیدن مطالبات جدید بانوان

ضرورت تدوین احکام حوزه زنان و خانواده و ضرورت تحول و دیدن مطالبات جدید بانوان در جلسه هم اندیشی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با حضور مشاورین دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.