صید عقاب توسط اختاپوس

تصاویری عجیب از به دام افتادن عقاب ماهیگیر و درگیری با اختاپوس را مشاهده می‌کنید.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.