شناسایی سالانه ۹ هزار کودک نیازمند به دریافت عینک

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: سرانه سازمان بهزیستی کشور تا سال گذشته ۱۵۰ هزار تومان بود که امسال به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.