سود حاصل از پروژه بسته هواداری پیروز به زیستگاه یوزپلنگ ایرانی

طراح و مجری بسته هواداری پیروز از اختصاص سود حاصل از پروژه این بسته هواداری در جام جهانی به زیستگاه یوزپلنگ ایرانی خبر داد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.