«سری که درد ... می‌کند» به چاپ سوم رسید

چاپ سوم مجموعه داستان «سری که درد ...می‌کند» نوشته سید مهدی شجاعی توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر شد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.