سرانه آموزشی در برخی مناطق حاشیه شهر مشهد به زیر دو متر مربع می‌رسد

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط خاص شهر مشهد در بحث فضا و امکانات با مشکلات خاصی مواجه هستیم. سرانه آموزشی شهر مشهد در مجموع 3.5 متر مربع است که از متوسط سرانه کشوری فاصله دارد و حتی در برخی از مناطق این سرانه به زیر دو متر مربع نیز می‌رسد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.