زعفران مثل طلا، هر ساعت از روز یک قیمت دارد/ صادرات ۲۰۰تن زعفران به قطر برای جام جهانی

همشهری نوشت:قیمت زعفران بعد از یک سال ثبات، در یکی، دو ماه گذشته دوباره افزایشی شده است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.