رمانی در مذمت شرّ دست‌ساخته‌ی بشر

فرناز شهیدثالث نویسنده‌ رمان محرمانه‌ی میلان باور دارد که مضمون این کتاب بحران ساخته‌ی بشر است که مفهوم وطن را دچار تغییر و تزلزل می‌کند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.