رفتار سیاسی سیدالشهدا در دوران خلفا چگونه بود/ یادآوری‌ها و اتمام حجت نوه پیامبر(ص)

آیت‌الله محمدهادی یوسفی غروی گفت: در دوره خلفا امام حسین(ع) و برادر بزرگشان در مسائل حکومت دخالتی نداشتند و مقامی از خلفا نگرفتند و خلفا هم سمتی به ایشان نمی‌دادند، زیرا می‌ترسیدند این خاندان و جمال و صفای باطنی آنها به بیرون از مدینه کشیده شود و رقیب خلفا شناخته شوند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.