راست و دروغ های حمید نقاشیان / کارنامه مدعی «شهید» شدن امام (ره) زیر ذره بین

عصرایران نوشت: از بخش‌های دیگر مصاحبه هم پیداست که خاطرات بعدی او مربوط به کارهایی است که در زمینه‌های اطلاعات و امنیت انجام داده و قطعا مسؤولیت‌هایی برعهده داشته ولی در تصاویر دیگر نیز کنار امام دیده نمی‌شود و همین نیز بخش بعدی توضیح جماران را تأیید می‌کند که تنها در ماه‌های اولیه در زمرۀ محافظان و به تعبیر خود سرپرست آنان بوده است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.