رئیس‌جمهور: صادرات نفتی و غیرنفتی با وجود تحریم دشمن دچار وقفه نشد

اسلامشهر - ایرنا - رئیس جمهور در جمع مردم اسلامشهر گفت: دشمن تصور می کرد با تهدید و تحریم، تولید و صادرات ما را متوقف می کند این درحالی است که دشمن در این زمینه موفقیتی کسب نکرد و حتی تولید و صادرات نفتی و  غیرنفتی ما در منطقه زبانزد شد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.