ذرت علوفه ای ارزان شد/ هر کیلوگرم ۸۵۰ تا یک هزار تومان

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی از کاهش قیمت ذرت علوفه ای در کشور خبر داد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.