دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران مازندران بیش از اندازه است

ساری - ایرنا - رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران از آنچه که دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران نامید انتقاد کرد و گفت : بررسی ها نشان می‌دهد دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران دستگاه‌های دولتی استان بیش از اندازه است و برای برخی نیز پرونده تخلف تشکیل شده است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.