دانش آموزان استثنایی به عنوان استان ۳۳ معرفی شدند

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در جلسه شورای هماهنگی تشکل‌های دانش‌آموزی از معرفی دانش آموزان استثنایی به عنوان استان ۳۳ خبرداد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.