خیرین ۱۱ هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت کمک کردند

اردبیل- دبیر مجمع خیرین سلامت کشور گفت: خیرین حوزه سلامت در یک سال گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان کمک خیرخواهانه انجام دادند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.