خاندانی به این عظمت و این همه مظلومیت؟/ خدایا! چگونه پسندیدی؟

هفتمین قاب از نمایش «خورشید کاروان» در هفتمین روز ماه محرم منتشر شد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.