توئیتر درباره مرگ کاربران به آن‌ها هشدار داده بود

یکی از کارمندان سابق شرکت توئیتر مدعی شده است در حالی که بسیاری از پیام‌های صلح‌آمیز و تنها مخالف با سیاست‌های استکباری در این شبکه اجتماعی حذف می‌شود مدیران توئیتر به پیش‌بینی مرگ کاربران پرداخته بودند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.