تفاهم نامه بین صندوق ملی محیط زیست و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر

تفاهم نامه همکاری مشترک بین صندوق ملی محیط زیست و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر با هدف توسعه طرح‌های سازگار با محیط زیست منعقد شد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.