تصویر ماهواره ای از دریاچه بختگان بعد از آبگیری

بختگان - بعد از سیل روزهای اخیر در استان فارس، دریاچه بختگان تا حدودی آبگیری شده است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.