(تصویر) انتشار عکسی واضح از رییسعلی دلواری

عکس واقعی و واضح از رییسعلی دلواری منتشر شد

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.