تصمیم گیری در مورد تفکیک وزارت صنعت به عهده دولت و مجلس است

تهران-ایرنا-سخنگوی شورای نگهبان گفت: تصمیم گیری در مورد تفکیک وزارت صنعت به عهده دولت و مجلس است، لذا در ضرورت و مباحث فنی آن که این کار انجام شود یا نه، ما ورودی نداریم.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.