تشریح نظرات و برنامه آموزش‌وپرورش در موضوع تأثیر معدل در کنکور

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: محور امتحانات کتاب درسی تعریف شده است و سوالات تستی نیست که دانش‌آموز باید مهارت تست‌زنی و مدیریت زمان و نکته‌های خاص توجه کند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.