تدوین استانداردهای فناوری های نوظهور با همکاری دانش بنیان‌ها

تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تدوین استاندارد برای صنایع و فناوری های نوظهور به کمک کارشناسان دانش بنیان نیاز دارد و در این زمینه اعلام آمادگی کرده ایم.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.