تبعات ناامنی غذایی در جامعه/گرسنگی فقط به خاطر کمبود غذا نیست

عضو هیئت علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: ناامنی غذایی می‌تواند باعث بروز سوءتغذیه در جامعه شود که این موضوع باعث افزایش ۵۰ درصدی احتمال مرگ در کودکان می‌شود.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.