تئاتر خزان زده ایران/ تئاتر ۵ مخاطب دارد

همشهری نوشت: تئاترتهران روزهای پاییزی سردی را تجربه می کند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.