بهادری جهرمی: دولت ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی را تسویه کرد

تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت:دولت در حرکت جهادی ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی را تسویه کرد و امسال هم در بودجه، تسویه ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در کمیسیون اقتصادی دولت این برنامه در دستور کار است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.